سایت مپ

برای به دست آوردن نقشه سایت خود و ارسال برای فید و خزیدن داده های خود مانند گوگل وبمستر ، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید
چطور مکان جدید اضافه کنم؟
بعد از این که وارد پنل مدیریت خود شدید
01.اطمینان حاصل کنید که وب سایت شما به درستی نصب شده است و کلیه تنظیمات و محتویات لازم برای انتشار آماده است
02.به این URL مراجعه کنید: http://www.yourwebsite.com/sitemap.xml

02.تمام مطالب نقشه سایت را در صفحه دریافت خواهید کرد

02.URL را کپی کرده و به هر خزنده ارسال کنید

تبریک می گویم که عملیات خوراک داده را با موفقیت انجام داده اید.