درگاه های پرداخت

درگاه پرداخت را می توان در " تنظیمات > درگاه های پرداخت " پیکربندی کرد. هر درگاه برای پردازش معاملات ، الزامات API خاص خود را دارد ، بنابراین هر درگاه با درگاه دیگر متفاوت خواهد بود.

    در حال حاضر درگاهای پرداخت " بانک ملت - ایران کیش - زرین پال - پی داد ای - نکست پی " برای اسکریپت کوچر نوشته شده است

غیرفعال کردن ماژوال درگاه پرداخت

اگر مایل به استفاده از درگاه پرداخت خاص نیستید میتوانید با به قسمت " تنظیمات > درگاه های پرداخت " بروید و درگاه مورد نظر را غیرفعال کنید